AKCE SE VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI ODKLÁDÁ,
NÁHRADNÍ TERMÍN VČAS OZNÁMÍME. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Partneři akce

Děkujeme za podporu individuálním dárcům

Jan Kaluža
Hana Kallus
Blanka Mlejnková