AKCE SE VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI ODKLÁDÁ,
NÁHRADNÍ TERMÍN VČAS OZNÁMÍME. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Benefiční koncert

Mladí brněnští symfonikové

Orchestr Mladí brněnští symfonikové je těleso mladých hudebníků, patřící mezi nejlepší studenty a absolventy všech základních uměleckých škol v městě Brně a blízkém okolí. Tvoří jej přibližně 60 studentů středních a vysokých škol ve věkovém rozpětí 14 až 26 let. V čele orchestru stojí zkušení dirigenti Gabriela Tardonová a Tomáš Krejčí. Všechny pojí láska k hudbě a energie, kterou jí věnují.

Každou sezónu orchestr přichází s novými myšlenkami, jež obohacují základní dramaturgii orchestru. Základní pilíře dramaturgie Mladých brněnských symfoniků tvoří symfonická hudební literatura, repertoár klasické hudby, duchovní hudba a hudba tzv. vyššího populáru. Snahou je zahrnout do programového plánu sezóny co nejbohatší spektrum zajímavých skladeb, projektů a vzájemné mezinárodní spolupráce. Orchestr provádí jak malá, tak i velká vokální díla, při nichž spolupracuje s tuzemskými i zahraničními vokálními sbory a sólisty. Orchestr je také zván na mnohé hudební festivaly tuzemské i do zahraničí.

Orchestr Mladých brněnských symfoniků byl založen v roce 1994 na podnět tehdejší ředitelky ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose Libuše Přehnalové. Její inciativa byla podpořena řediteli brněnských ZUŠ a svou tradici si nese dodnes.

Během benefičního večera zazní filmové melodie a skladby Beatles, které díky orchestraci slovenským skladatelem a dirigentem Peterem Breinerem nastudoval orchestr ZUŠ města Brna Mladí brněnští filharmonikové, a to za finanční a organizační podpory člena Rotary klubu Brno City Jiřího Malůše a firmy DATRON.

Více informací o souboru: www.orchestrmbs.cz


Vyplnit přihlášku