AKCE SE VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI ODKLÁDÁ,
NÁHRADNÍ TERMÍN VČAS OZNÁMÍME. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

20 let Rotary Club Brno City

Letos na podzim uplyne přesně dvacet let od vzniku našeho Rotary klubu Brno City. Přijďte spolu s námi oslavit 20. narozeniny, připomenout si v příjemném prostředí dvě desetiletí naší činnosti a podpořit dobrou věc!

Jak to všechno začalo?

Založení klubu jsme oficiálně zpečetili slavnostním předáním Charty Rotary International 2. září 2000 v prostorách rektorátu VUT v Brně, a to pod patronací RC Brno a amerického klubu RC Toms River v New Jersey. O založení našeho klubu se zasloužila Dr. Ing. Martina Jankovská, která se stala jeho první prezidentkou. Velkou inspirací jí byla americká rotariánka Gale Wayman, která na slavnostní charter přijela ze zámoří a věnovala RC Brno City klubový zvon.

Náš klub vznikl jako druhý klub na území města a je prvním Rotary klubem v Brně, který sdružuje muže i ženy. V době založení měl 22 členů, v současnosti má 22 řádných členů a 4 čestné členy. V době svého vzniku byl klub řádně zaregistrován jako občanské sdružení u Ministerstva vnitra ČR a nyní má statut spolku. Za dvacet let své existence klub realizoval různé projekty, jimiž podpořil organizace i jednotlivce finanční částkou kolem 2,5 mil. korun, dobrovolnickou prací, sdílením znalostí i kontaktů.

RC Brno City staví od počátku své existence svoji činnost na rotariánském přátelství a společných hodnotách, věnuje se charitě, podporuje talentované studenty a pořádá diskusní fóra, workshopy a konference na společenská témata. V tomto duchu chce klub oslavit i své dvacáté narozeniny, a to jak na slavnostním shromáždění 1. října v brněnském hotelu Cosmopolitan Bobycentrum, tak na benefičním koncertě pro Domácí hospic Vysočina - letos také dvacetileté organizace, jejíž patronkou je rychlobruslařka Martina Sáblíková. Na koncertě zaznějí filmové melodie a skladby Beatles v podání symfonického orchestru ZUŠ města Brna „Mladí brněnští symfonikové“. Máte-li chuť strávit v Brně a na jižní Moravě pár dnů navíc, můžete se inspirovat a vybrat si z nabídky našeho doprovodného programu.

Přihlaste se prostřednictvím elektronické přihlášky.

Více informací o DHV na www.hospicvysocina.cz
Více informací o RC Brno City na www.rcbrnocity.cz
Více informací o hotelu Cosmopolitan na www.hotelcosmopolitan.cz/cs/


Pozvánka ke stažení

Vyplnit přihlášku